Cả nước thừa hàng chục nghìn cử nhân sư phạm

XUÂN CHIẾN |

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, hiện nay cả nước đang thừa khoảng 35.000 cử nhân sư phạm. Trong khi đó, hằng năm các trường đại học và cao đẳng tuyển thêm khoảng 24,5 - 46 nghìn chỉ tiêu sư phạm.

Qua thống kê từ số liệu tuyển sinh năm 2016 của 54 trường đại học (trường đại học sư phạm hoặc trường có ngành sư phạm), sắp tới sẽ tuyển thêm gần 45 nghìn cử nhân sư phạm, bao gồm sư phạm khoa học cơ bản, sư phạm kỹ thuật và sư phạm giáo dục thể chất. Đó là chưa kể đào tạo cử nhân sư phạm liên thông từ bậc cao đẳng lên đại học và cử nhân hệ tại chức. Bộ GD-ĐT dự báo năm 2020, cả nước sẽ thừa hơn 70 nghìn cử nhân sư phạm. Cụ thể, thừa 41.000 giáo viên tiểu học, 12.200 giáo viên THCS và 16.900 giáo viên THPT. Dự kiến đến năm 2018, số sinh viên sư phạm ra trường mỗi năm bậc tiểu học là 19.200 người, THCS là 18.700 và THPT là 23.000.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo cơ sở đào tạo thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực, trong đó có ngành sư phạm. Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy, đào tạo giáo viên mầm non từ năm 2017 phải xác định theo lộ trình để khắc phục tình trạng dư thừa giáo viên.

XUÂN CHIẾN