Cả tỉnh có 78 trung tâm ngoại ngữ, tin học

A.SẮC |

Sở GD-ĐT cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 78 trung tâm ngoại ngữ, tin học được sở cấp giấy phép hoạt động giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và học sinh, sinh viên. Các địa phương tập trung nhiều trung tâm nhất là Tam Kỳ 22, Điện Bàn 13, Thăng Bình 9, Hội An 7, Núi Thành 7, Duy Xuyên 5, Quế Sơn 5… 

Một số trung tâm tổ chức giảng dạy, thu hút khá đông người học như trung tâm ngoại ngữ Stec (Hội An) gần 600, trung tâm Anh ngữ AMA (Tam Kỳ) hơn 800. Ngoài ra, một số trung tâm có trên 200 học viên như ILA (Hội An), trung tâm Anh ngữ Ngôi sao xanh (Duy Xuyên), trung tâm Golden Bee (Duy Xuyên), Misa (Tam Kỳ), Sao xanh MLB (Hội An), trung tâm Speak Up (Đại Lộc)…

TAGS