Cả tỉnh còn 639 phòng học tạm

A.SẮC |

Sở GD-ĐT cho biết, mặc dù được đầu tư khá nhiều trong thời gian qua, song hiện nay số lượng phòng học tạm trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá nhiều. Thống kê mới nhất của các địa phương cho thấy, cả tỉnh hiện có 639 phòng học tạm, xuống cấp cần được xây mới để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Được biết, tỉnh đang tập trung thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2017-2020 với tổng số tiền 178 tỷ đồng để xây dựng 313 phòng. Ngoài ra, nhiều chương trình, dự án cũng đang được triển khai nhằm khắc phục tình trạng phòng học tạm, xuống cấp trong thời gian tới.

A.SẮC