Các trường trung cấp chuyên nghiệp khó tuyển sinh

X.PHÚ |

Sáng 26.7, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015 - 2016 đối với giáo dục chuyên nghiệp. Theo báo cáo, năm học 2015 - 2016, cả nước có 482 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) gồm 245 trường TCCN, 183 trường cao đẳng, 27 trường đại học và 27 cơ sở khác đào tạo TCCN với gần 347.000 học sinh, giảm gần 60.000 học sinh so với năm học 2014 - 2015. Hệ thống các trường TCCN đang đứng trước những thách thức của sự thay đổi thị trường lao động dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh, đào tạo. Không chỉ số lượng học sinh giảm, trên cả nước thậm chí còn có 20 cơ sở không tuyển sinh được.

Đối với Quảng Nam, năm học qua tuyển sinh hệ TCCN chỉ đạt 53% chỉ tiêu. Hiện cả tỉnh có 11 cơ sở đào tạo TCCN (3 trường trung cấp, 6 trường cao đẳng và 2 trường đại học) với quy mô gần 6.000 học sinh. Việc phân luồng cũng gặp khó khăn khi năm 2015 chỉ có 109 học sinh chưa tốt nghiệp THPT và 147 học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN.

X.PHÚ