Cần có lộ trình, giải pháp phù hợp khi sắp xếp trường, lớp

X.PHÚ |

Ngày 21.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm việc với Sở GD-ĐT về sắp xếp, tổ chức bộ máy GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII. Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, lộ trình đến năm học 2020 - 2021, cả tỉnh sẽ giảm 47 trường và 230 điểm trường; 1.168 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, do số lượng học sinh, số lớp tăng (106 lớp với hơn 10.000 học sinh); đồng thời các địa phương đang thiếu khá nhiều giáo viên so với quy định định mức của Bộ GD-ĐT. Vì vậy, so với biên chế giao năm 2018, nhu cầu biên chế năm học 2020 - 2021, sau khi rà soát sắp xếp thiếu 1.621 người, chủ yếu là giáo viên.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, đây là vấn đề khó vì đụng chạm đến việc dạy và học của con em trong tỉnh và đội ngũ giáo viên. Do đó, khi xây dựng đề án cần có lộ trình, thời gian, xác định các giải pháp phù hợp, cụ thể với điều kiện từng vùng miền theo tinh thần sắp xếp tinh gọn bộ máy song phải hiệu quả, chất lượng. “Phải xác định các nguyên tắc, trong đó phân tích rõ thực trạng trường lớp, đội ngũ, có sự đóng góp ý kiến của các sở, ngành và các địa phương để có cơ sở cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Vấn đề quan trọng là tinh gọn nhưng phải đảm bảo đủ giáo viên” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh lưu ý.

X.PHÚ