Cần quy định phụ cấp ngành giáo dục có hệ số cao nhất

THU CÚC |

Phiên họp của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng (gọi tắt là Thường trực Ủy ban) của Quốc hội  diễn ra ngày 15.2 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về vấn đề lương của nhà giáo. PGS-TS. Chu Hồng Thanh - Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, trước yêu cầu của thực tiễn, nhà giáo cần có bảng lương riêng, bởi lao động của nhà giáo có tính đặc thù trong các loại hình đặc thù.

Vì thế, nếu có khó khăn, vướng mắc từ thực tế thì xin ý kiến Bộ Chính trị để xác định trong Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng quan điểm, bà Lê Thị Yến - Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, nhà giáo phải có thu nhập tương ứng, có hệ số phụ cấp cao nhất. “Tôi nhất trí phương án 2 mà Thường trực Ủy ban của Quốc hội đề xuất là cần quy định phụ cấp ngành giáo dục có hệ số cao nhất để bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao, tương xứng với vị trí, vai trò đặc thù của nhà giáo trong giáo dục và trong xã hội” - bà Yến nêu ý kiến.

Liên quan đến vấn đề này, Thường trực Ủy ban của Quốc hội cho rằng, xây dựng chính sách tiền lương thỏa đáng cho nhà giáo là một trong những vấn đề lớn đã và đang đặt ra. Tuy nhiên, Chính phủ đang triển khai xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ khóa 12. Theo đó, vấn đề lương nhà giáo đang được xây dựng theo tinh thần của Nghị quyết này. Xuất phát từ đặc thù của nhà giáo, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cần thể chế hóa quan điểm của Đảng về lương nhà giáo, bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao, tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo trong giáo dục và trong xã hội.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ủy ban đề xuất 2 phương án để xin ý kiến Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, phương án 1: Quy định bảng lương riêng cho nhà giáo bảo đảm đảm tương xứng với đặc thù nghề nghiệp. (Đây là quy định khác với tinh thần Nghị quyết số 27 - NQ/TƯ có 3 thang lương); phương án 2: Quy định phụ cấp ngành giáo dục có hệ số cao nhất để bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao, tương xứng với vị trí, vai trò đặc thù của nhà giáo trong giáo dục và trong xã hội; đặc biệt, trách nhiệm của nhà giáo trong nhiệm vụ bảo vệ người học ở bậc phổ thông và mầm non khi người học chưa thành niên.

THU CÚC