Cần xây dựng đề án phân luồng học sinh sau THCS với các giải pháp cụ thể

B.T |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh vừa có buổi làm việc với Sở GD-ĐT đánh giá kết quả nhiệm vụ thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian đến. Đồng chí Lê Văn Thanh ghi nhận kết quả ngành GD-ĐT đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao những đổi mới trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động của ngành. Như, kiểm tra không báo trước đối với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT; tổ chức ra đề kiểm tra chung toàn tỉnh đối với khối lớp 6, 9, 10, 11, 12; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác hỗ trợ, kết nghĩa giữa các trường ở đồng bằng và miền núi, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm tra quyết toán đối với 100% đơn vị trực thuộc...

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, tiếp tục từng bước đổi mới nhận thức trên tất cả lĩnh vực của ngành; quan tâm chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập chú ý công tác quản lý nhà nước về GD-ĐT; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo, giáo dục về mọi lĩnh vực. Đặc biệt, cần có kế hoạch xây dựng đề án phân luồng học sinh sau THCS với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các đề án do ngành tham mưu. Bên cạnh đó, chú ý việc sắp xếp hệ thống trường lớp hiện nay cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để vừa sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có hiệu quả vừa nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục đề xuất với tỉnh thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên. Trước mắt, tập trung tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và chuẩn bị mọi điều kiện triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

B.T