Cấp gần 6,5 tỷ đồng học bổng cho học sinh nghèo

X.PHÚ |

Đó là số tiền do các chương trình, dự án học bổng nước ngoài cấp cho con em Quảng Nam trong năm học 2016 - 2016 được Hội Khuyến học tỉnh công bố tại hội nghị tổng kết được tổ chức vào sáng 27.7. Trong đó, chương trình học bổng SPELL của tổ chức Đông Tây hội ngộ cấp 721 suất học bổng với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; học bổng “Đào tạo công nghệ thông tin” của tổ chức Passerelles Numériques cấp 19 suất với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; học bổng “Ươm mầm đại thụ Việt Nam” của Ngân hàng Cathay United cấp 600 suất với số tiền 360 triệu đồng.

Theo đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh, học bổng của các chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế, đơn vị ngoài nước tài trợ đã giúp cho nhiều học sinh nghèo có điều kiện ăn học, nuôi dưỡng ước mơ học tập thành tài để sau này trở thành công dân tốt, phục vụ cho quê hương.

X.PHÚ