Cấp thẻ BHYT học sinh đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình

L.D |

Năm học 2017 - 2018, lần đầu tiên việc cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên phải đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình đã được điều tra và đưa vào hệ thống, tiến tới cấp cho mỗi người một mã số BHXH cũng như BHYT là duy nhất, đó là mã định danh của mỗi người theo suốt cuộc đời. Trên cơ sở dữ liệu BHYT hộ gia đình đã được điều tra trong toàn tỉnh, thẻ BHYT học sinh, sinh viên sẽ được cấp cho những người đã có mã số trong hệ thống. Đối với những học sinh, sinh viên chưa có mã số do sai sót từ điều tra BHYT hộ gia đình, cơ quan BHXH, địa phương và nhà trường sẽ cùng phối hợp bổ sung thông tin để cấp thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi liên tục cho học sinh, sinh viên. Hiện nay, cơ quan BHXH cấp huyện, thành phố, thị xã đều đang tiến hành tập huấn, hướng dẫn quy trình thu và cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Cán bộ làm công tác BHYT học sinh tại các trường THPT, THCS, tiểu học, nhân viên đại lý thu bưu điện, đại lý thu xã, thị trấn được tập huấn về thủ tục hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn giải quyết, quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là quy trình thu, cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên và sử dụng phần mềm giao dịch điện tử.

L.D