Chậm chi trả chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh gần 4,3 tỷ đồng

ANH ĐÔNG |

Chiều 23.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp liên quan đến việc thực hiện chi trả chế độ cho học sinh theo Nghị định 86 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 và chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh theo Nghị định 116 của Chính phủ đã góp phần giải quyết những khó khăn của học sinh dân tộc thiểu số, học sinh miền núi; tạo điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh. Tuy nhiên, do chính sách được thực hiện qua nhiều cơ quan, đơn vị đã dẫn đến chậm trễ, chi trả không kịp thời. Cụ thể, đến nay qua 2 năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017, toàn tỉnh còn 5.165/10.565 học sinh chưa được chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 (với số tiền chưa chi trả hơn 3,6 tỷ đồng); năm học 2016 - 2017 toàn tỉnh còn 336/5.812 học sinh chưa được chi trả kinh phí hỗ trợ tiền ăn ở theo Nghị định 116 (với số tiền chưa chi trả hơn 680 triệu đồng). Bên cạnh đó, việc chi trả tiền hỗ trợ đến gia đình cũng là một trong những hạn chế, bởi vì nhiều hộ ở miền núi đã sử dụng số tiền không đúng mục đích, không mua sắm dụng cụ học tập cho con em như tinh thần của chính sách đề ra.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện sở, ban ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh thống nhất cho phép chi trả các chế độ hỗ trợ cho học sinh theo phương thức vừa chi trả tại trường, vừa chi trả theo gia đình (nhất là chế độ hỗ trợ tiền ăn và lưu trú). Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ nguồn kinh phí chi trả các chế độ hỗ trợ học sinh cho Phòng LĐ-TB&XH ngay từ đầu năm để kịp thời có nguồn chi trả.

ANH ĐÔNG