Chỉ thị tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 chủ trì, phối hợp với cán bộ, giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng được Bộ GD-ĐT cử đến xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi.

Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi và tuyển sinh các cấp năm 2018. Chỉ đạo các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề có học sinh lớp 12 tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền rộng rãi quy chế thi THPT quốc gia, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, quy chế tuyển sinh THPT của Bộ GD-ĐT, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết việc thực hiện và giám sát. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự các kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi. Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của các kỳ thi, tuyển sinh; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới quy chế tuyển sinh, công khai về chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp để nhân dân hiểu rõ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh có phương án bảo mật đề thi; phương án bảo vệ an ninh trật tự kỳ thi theo đúng quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi; phương án phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi và chấm thi theo lịch thi của Sở GD-ĐT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 tại địa phương, thành lập Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện.

M.L