Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật

X.PHÚ |

HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra đầu tháng 12 vừa qua đã thông qua đề án về chế độ hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trường hợp học sinh, sinh viên không được hưởng chính sách gì của Trung ương sẽ được chính sách hỗ trợ của tỉnh, bao gồm tiền ăn, chi phí học tập, tiền đi lại (đối với sinh viên). Chính sách này nhằm giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số có điều kiện ăn học, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, cả tỉnh có khoảng 13.200 học sinh, sinh viên không được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116 và Nghị định 06 của Chính phủ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

X.PHÚ