Chưa tháo gỡ được vướng mắc đối với các trường THPT chuyên

A.NHI |

Thực hiện Nghị quyết 31 (8.12.2016) của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên, từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến nay, kinh phí cho 2 trường hơn 16,6 tỷ đồng; trong đó chi thường xuyên cho học sinh 6,3 tỷ đồng, khuyến khích học tập 4,2 tỷ đồng, chi cho giáo viên gần 3 tỷ đồng, bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia gần 2,7 tỷ đồng… Theo các trường chuyên, khó khăn, vướng mắc hiện nay là mức hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên và khuyến khích học tập còn thấp nên chưa thu hút nhiều học sinh giỏi ở vùng nông thôn; chưa có chính sách đối với học sinh tham gia vòng dự thi đội tuyển Olympic, đội ngũ cán bộ quản lý trường chuyên. Ngoài ra, một số giáo viên đang hợp đồng thỉnh giảng thuộc diện thu hút nhưng đến nay vẫn chưa được tuyển dụng vào biên chế.

A.NHI