Chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới

A.SẮC |

Tin từ Sở GD-ĐT, chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giao khoa giáo dục phổ thông mới, thời gian qua, toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp về cơ sở vật chất, đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo.

Đặc biệt, ngành đã chủ động tổ chức biên soạn chương trình giáo dục địa phương cho các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngữ văn để chuẩn bị đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời triển khai chương trình dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đối với cấp học mầm non và tiểu học.

Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị 06 (15.3.2019) về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

A.SẮC