Chức danh giám đốc sở GD-ĐT không bắt buộc tốt nghiệp đại học sư phạm

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh giám đốc sở GD-ĐT phải đảm bảo 3 tiêu chuẩn riêng: tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; đã đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở GD-ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh giám đốc sở GD-ĐT và chức danh tương đương.

Cùng với đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung như: nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đối với trường hợp nữ từ đủ 50 tuổi trở lên và nam từ đủ 55 tuổi trở lên đã được bổ nhiệm giữ chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT trước ngày Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thì không yêu cầu phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của thông tư này.

Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24.10.2019 và làm hết hiệu lực Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.