Chuyển biến trong hoạt động công đoàn ngành giáo dục

D.LỆ |

Ngày 26.11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đánh giá hoạt động công đoàn giáo dục trong tình hình hiện nay và định hướng hoạt động trong thời gian đến.

Những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chỉ đạo có kết quả các hoạt động đối với các công đoàn giáo dục 18 huyện thành phố, chủ yếu tập trung triển khai các chính sách đối với cán bộ, viên chức lao động trong ngành, giám sát việc chuyển ngạch, nâng lương, dạy thêm, tăng giờ… Công đoàn giáo dục các huyện, thành phố thời gian qua đã đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, viên chức lao động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt, qua 5 năm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn của thầy cô giáo và phát huy tính sáng tạo, ý thức tự học, tự rèn trong học sinh. Tuy nhiên, một số công đoàn chưa chủ động xây dựng hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, việc kiểm tra chưa đảm bảo theo quy định, nhiều nơi kiểm tra mang tính hình thức, né tránh, ngại va chạm nên chất lượng không cao…. Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giáo dục thời gian đến, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường công tác phối hợp giải quyết vướng mắc, phương thức hướng dẫn hoạt động cần xây dựng cụ thể hơn, sự chỉ đạo từ công đoàn cấp trên cần thống nhất, khắc phục những bất cập trong chế độ kiêm nhiệm.

D.LỆ