Có 8 trường mầm non ngoài công lập

A.SẮC |

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đến nay, trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã có 8 trường mầm non ngoài công lập được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, trong đó một số trường có quy mô khá lớn như Đôremon, Đức Trí, Thánh Gióng. Hệ thống các trường ngoài công lập đã thu hút hơn 1.500 cháu (bằng 50% số cháu của 14 trường công lập) và đều tổ chức dạy bán trú, góp phần tích cực vào việc huy động, nuôi dạy trẻ mầm non trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, thành phố khuyến khích, kêu gọi và có những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường ngoài công lập trên địa bàn. Tuy nhiên, ngoài bậc học mầm non, hiện chưa có trường tiểu học và THCS nào được đầu tư.

A.SẮC