Công bố điểm chuẩn trường chuyên

CHÂU NỮ |

* Nhiều môn chuyên không tuyển đủ thí sinh

(QNO) - Theo quyết định của Sở GD-ĐT, điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông năm học 2018 - 2019 lần lượt như sau: Toán: 31,75 - 31,75; Lý: 36,75 - 24,25; Hóa: 40 - 28,75; Sinh 28,5 - 26,725; Tin: 38,75 - 26,5; Văn: 35,25 - 31; Sử: 26,5 - 26,5; Địa: 30,75 - 33,25; Tiếng Anh: 43,15 - 37,75.

Theo quy định, mỗi lớp chuyên tuyển 35 chỉ tiêu (riêng lớp Sử - Địa tuyển 18 chỉ tiêu chuyên Sử, 17 chỉ tiêu chuyên Địa). Tuy nhiên, năm học tới nhiều lớp chuyên không tuyển đủ chỉ tiêu. Cụ thể, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ tuyển được 23 chỉ tiêu môn Toán, 14 chỉ tiêu môn Sử; Trường Lê Thánh Tông chỉ tuyển được 21 chỉ tiêu môn Toán, 34 chỉ tiêu môn Lý, 27 chỉ tiêu môn Sinh, 32 chỉ tiêu môn Tin, 12 chỉ tiêu môn Sử.

CHÂU NỮ