Công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên

X.PHÚ |

(QNO) - Sở GDĐT vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 2 trường THPT chuyên năm học 2013-2014.

Theo đó, điểm chuẩn các lớp của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau: Văn 33; Toán 36,25; Lý 29,25; Hóa 34; Anh 33,3; Sinh 28,25; Tin 30,75; Sử 22,5 và Địa 26,5. Trường tuyển đủ chỉ tiêu 280 học sinh; trong đó các lớp chuyên Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Tin mỗi lớp 35 em, riêng lớp Sử-Địa tuyển 35 em trong đó 20 môn Sử  và 15 Địa.

Điểm chuẩn các lớp của trường THPT chuyên Bắc Quảng Nam gồm Văn 32,5; Toán 35; Lý 26,75; Hóa 29; Anh 32; Sinh 27,5; Tin 21,75; Sử 23,75 và Địa 25. Tổng  cộng trường tuyển được 278 học sinh/chỉ tiêu 280; trong đó ngoại trừ lớp chuyên Tin chỉ có 33 em, còn lại tất  cả đều đủ chỉ tiêu 35 em/lớp. Lớp chuyên Sử -Địa tuyển 35 em trong đó 19 sử và 16 địa.                                                                 

X.PHÚ