Công nhận 12 trường đạt chuẩn quốc gia

PHÚC LÂM |

Hôm qua 24.7, UBND tỉnh ra quyết định công nhận 12 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015, trong đó có 11 trường THCS và 1 trường THPT, gồm: trường  THCS Trần Phú, Mỹ Hòa (Đại Lộc); Thạnh Mỹ (Nam Giang); Chu Văn An (Núi Thành); Lý Tự Trọng (Phước Sơn); Đông Phú, Quế Cường (Quế Sơn); Nguyễn Du, Lý Tự Trọng (Tam Kỳ); Phan Châu Trinh (Thăng Bình); Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước) và trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ).

PHÚC LÂM