Công nhận 5 trường THCS đạt chuẩn quốc gia

LÂM NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định công nhận 5 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 4 trường thuộc huyện Duy Xuyên gồm: Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Quang Sung, Quang Trung và Trường THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Thăng Bình).

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, các trường THCS nêu trên tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả trường chuẩn đã được công nhận.

LÂM NGUYÊN