Công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Châu Trinh nhiệm kỳ 2016-2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Phan Châu Trinh nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Hữu Tùng (SN 1954) và công nhận Hiệu trưởng đối với ông Phạm Hùng Vân (SN 1953). Ông Tùng và ông Vân đều thường trú tại TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, theo đề nghị của Trường Đại học Phan Châu Trinh và đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Phan Châu Trinh nhiệm kỳ 2016 -2020, UBND tỉnh đã quyết định không công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Ngọc Sơn, không công nhận Hiệu trưởng, thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Trọng Tuấn. Ngoài ra, không công nhận thành viên hội đồng quản trị đối với 4 người khác.

CHÂU NỮ