Đại Lộc đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

NHẬT DUY |

(QNO) - Nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2016 - 2017, hiện nay, UBND huyện Đại Lộc đang triển khai xây dựng gần 25 phòng học cho các đơn vị trường học trên địa bàn. Đây là số lượng phòng học được xây dựng bổ sung và thay thế cho các phòng, lớp học đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Trong những năm qua, thông qua nhiều chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức từ thiện, cùng với nguồn lực của địa phương, UBND huyện Đại Lộc đã tập trung đầu tư xây dựng, phát triển mạnh hệ thống cơ sở vật chất trường.

Trong giai đoạn 2011- 2015, toàn huyện đã đầu tư xây dựng 121 phòng học, 32 phòng chức năng, 27 phòng làm việc, 5 phòng bộ môn, 34 công trình tường rào, 28 công trình nhà để xe, 103 công trình vệ sinh, 11 công trình nhà ăn, 9 nhà đa năng. Nhờ đó mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất giáo dục ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu dạy và học, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đến nay toàn huyện có 61/61 trường đạt chuẩn quốc gia và có 15/17 xã đạt tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

NHẬT DUY