Đại Lộc tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

                               MỸ LINH |

(QNO) - Hội đồng Đội huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016.

Tặng cờ thi đua dẫn đầu cho liên đội xuất sắc. Ảnh: MỸ LINH
Tặng cờ thi đua dẫn đầu cho liên đội xuất sắc. Ảnh: MỸ LINH

Năm học 2015 - 2016, các phong trào, cuộc vận động và hoạt động của Đội được triển khai sôi nổi, toàn diện trên các mặt công tác, thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia, qua đó tạo môi trường cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng rèn luyện và trưởng thành

Năm học mới 2016 - 2017, công tác đội và phong trào thiếu nhi của huyện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, chương trình rèn luyện đội viên, xây dựng tổ chức đội trong nhà trường và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội và cán bộ thiếu nhi ở các cấp hoàn thành các chỉ tiêu trong đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy đội, giai đoạn 2015 - 2017” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Dịp này, Hội đồng Đội huyện trao cờ thi đua dẫn đầu cho Liên đội Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu và Liên đội THCS Lê Lợi, tặng giấy khen thi đua xuất sắc cho 24 liên đội tiểu học, 14 liên đội THCS có thành tích xuất sắc trong công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016.

                               MỸ LINH