Đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua internet

BẢO LÂM |

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Công văn 1247/BGDĐT-GDCTHSSV yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua internet. 

Công văn của Bộ GD-ĐT nêu rõ: thời gian qua, các địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo đã tích cực triển khai dạy học qua internet và đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức dạy học qua internet có xảy ra hiện tượng bị kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, đăng tải nội dung xấu, độc, phản cảm, phản giáo dục...; có dấu hiệu lạm dụng, quấy rối và bắt nạt trẻ em, học sinh, sinh viên trên mạng, không đảm bảo an toàn và gây tâm lý hoang mang cho người học, người dạy.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (cơ sở đào tạo) tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua internet; kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra qua internet. Ngoài ra, giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền, những phần mềm do Bộ GD-ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu sử dụng miễn phí trong mùa dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua internet; tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua internet. Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra các tình huống tiêu cực, đề nghị cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.