Đảm bảo an toàn, đúng quy chế các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013

PHÚC LÂM |

(QNO) - Để kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào lớp 6, lớp 9 và lớp 10 năm học 2013 - 2014 đảm bảo an toàn, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cầu: Ngành GD-ĐT (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh của tỉnh) xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh, tổ chức tốt các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề thi, in sao, bảo mật đề thi; xây dựng và thực hiện tốt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và Nghị quyết HĐND tỉnh.

Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh có trách nhiệm tham gia bảo vệ hội đồng sao in đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi theo đúng quy chế thi; Bưu điện Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ cho kỳ thi; Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế bố trí cán bộ nghiệp vụ, chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc sức khoẻ giáo viên và học sinh trong suốt quá trình tổ chức các kỳ thi; Công ty Cổ phần Điện lực Quảng Nam có phương án cung cấp điện đầy đủ cho các Hội đồng coi thi, chấm thi, đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi và chấm thi trắc nghiệm. ngoài ra, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013 tại địa phương, thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện…

PHÚC LÂM