Danh sách học sinh, sinh viên được nhận giải thưởng quỹ "Ươm mầm tài năng đất Quảng" năm 2016

|

TT

Họ và tên

Trường

1

Nguyễn Kim Thảo Nguyên

Trường THCS Chu Văn An, TP. Hội An, Quảng Nam

2

Dương Quốc Tín

Sinhviên, Trường ĐH công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP. Hồ CHí Minh

3

Lê Ngọc Phương Anh

Sinh viên, Trường ĐH Y dược Đà Nẵng

4

Nguyễn Đoàn Thảo Ly

Trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Tam Kỳ

5

Nguyễn Thị Thảo Vy

Sinh viên, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

6

Trương Thu Giang

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

7

Đoàn Nguyễn Thành Lương

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

8

Phạm Đăng Dương Nhật

Sinh viên, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

9

Phạm Lý Nhật Duy

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội An

10

Nguyễn Thị Phương Truyền

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An

11

Phạm Minh Tuấn

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An

12

Phùng Văn Phát

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An

13

Nguyễn Thị Nhung

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

14

Võ Thái Kỳ Giang

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

15

Võ Thái Thu Giang

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

16

Trần Lê Quế Trân

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

17

Lê  Thảo Huyền

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

18

Trịnh Nhật Dương,

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

19

Huỳnh Thị Tố Trinh,

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

20

Ngô Thị Tiếp

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

21

Đỗ Thị Á Tiên

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

22

Phạm Thị Thảo Nguyên

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

23

Huỳnh Thị Hạnh

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

24

Đào Quốc Mạnh

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ

25

Trương Công Cường

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ