Danh sách tặng thưởng Ươm mầm tài năng đất Quảng lần thứ 6 2015

|

1. Phùng Huệ Anh (Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An).
2. Trương Ánh Diệu (Điện Phước, Điện Bàn; sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế).
3. Phan Văn Đông (Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP.Hội An).
4. Hà Phước Hậu (Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn).
5. Trần Quang Huy (Trường THCS Trần Cao Vân, Núi Thành).
6. Nguyễn Phan Hoài Linh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ).
7. Võ Châu Hoàng Long (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ).
8. Đoàn Nguyễn Thành Lương (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng).
9. Nguyễn Văn Nam (Trường THPT Sào Nam, Duy Xuyên).
10. Huỳnh Thị Ái Nhi (Trường TH Kim Đồng, TP.Tam Kỳ).
11.Thủy Ngọc Phong (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.
12.Võ Như Sang  (VĐV Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia Đà Nẵng).
13. Trần Hoài Tây (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ).
14. Trương Công Thái (Trường THPT Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ)
15. Nguyễn Thành Tín (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ).
16. Huỳnh Thị Ánh Tuyết (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ).
17. Nguyễn Thị Hoàng Vân (Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An).
18. Bùi Thị Tường Vi (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ).