Đào tạo cao đẳng, đại học cho 21 lưu học sinh Lào

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo chuyên môn trình độ cao đẳng, đại học cho 21 lưu học sinh các tỉnh Sê Kông và Champasak (Lào) tại Trường Đại học Quảng Nam.

Các lưu học sinh được tiếp nhận đợt này đều được hỗ trợ học bổng toàn phần. Thời gian học kể từ ngày 20.8.2018.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận 21 lưu học sinh của tỉnh Sê Kông và Champasak theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu Trường Đại học Quảng Nam báo cáo và làm việc với Bộ GD-ĐT về chỉ tiêu tuyển sinh; xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, đảm bảo các điều kiện thiết yếu để lưu học sinh Lào hoàn thành tốt chương trình học tại trường.

Các đơn vị liên quan như Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ và địa phương cần quản lý lưu học sinh chặt chẽ, thường xuyên báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh cho các cơ quan có thẩm quyền.

M.L