Đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao

X.Phú |

Chiều 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về liên kết đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao cho nguồn nhân lực của tỉnh thời gian đến. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả, trước mắt sẽ mở khoảng 2 lớp dành cho đối tượng là cán bộ diện quy hoạch của tỉnh và 2 lớp dành cho học sinh, sinh viên có nhu cầu. Tỉnh sẽ phối hợp với trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức lớp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trong tương lai sẽ hình thành trung tâm Anh ngữ chất lượng cao do đội ngũ giảng viên trong tỉnh giảng dạy. Thời gian tuyển sinh trong tháng 4 để bắt đầu học từ tháng 5.

Để đáp ứng yêu cầu dạy - học, tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

X.Phú