Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ: Phải xây dựng từ gốc

|

(QNO) - Hơn 81% ý kiến cho rằng nhân lực ngành nội vụ (NLNNV) hiện nay hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, 75% cho rằng hạn chế về kinh nghiệm...những vấn đề nóng tại hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nội vụ”, do trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức vừa qua.

 Chưa đáp ứng

 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 của đất nước. Trong đó, ngành nội vụ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham mưu giúp Đảng và nhà nước xây dựng, củng cố chính quyền, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu của ngành nội vụ nói riêng, của đất nước nói chung.

Cơ sở miền Trung Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - một trong những cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội vụ đạt chất lượng hiện nay. (X.L)
Cơ sở miền Trung Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - một trong những cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội vụ đạt chất lượng hiện nay.

Theo thống kê, đến cuối năm 2013, ngành nội vụ cả nước có khoảng 39.000 người, ở các cơ quan trung ương chiếm gần 42% và các địa phương chiếm 58% (gồm: công chức lãnh đạo, quản lý; nhóm công chức, viên chức ngành; nhóm giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành nội vụ); trình độ chuyên môn tương đối cao: địa học và trên đại học chiếm gần 68%, cao đẳng và trung cấp 30%, sơ cấp chiếm 2% . Khoảng gần 90% trong tổng số nhân lực ngành nội vụ có khả năng sử dụng tốt máy tính, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thế nhưng, kết quả điều tra xã hội học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông qua đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành nội vụ thực hiện tháng 6.2014, tại 3 nhóm nhân lực ngành nội vụ đã nêu ra những hạn chế khá bức xúc. Cụ thể, có 81,1% ý kiến cho rằng hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, 74,6% cho rằng hạn chế trong kinh nghiệm làm việc, 68,8% cho rằng hạn chế trong kiến thức chuyên môn và 51,1% đánh giá rằng hạn chế trong đạo đức công vụ. Mặt khác, có tới 57,4% ý kiến của các giảng viên cho rằng các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Nội vụ hiện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực ngành nội vụ. Hai nhóm công chức lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức trong ngành nội vụ cũng có tới 77,3%  ý kiến cho rằng hạn chế về nội dung, chương trình đào tạo chưa phù hợp.

Đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực ngành nội vụ, PGS-TS.Vũ Đức Minh (Văn phòng Chính phủ) cho rằng: “Về cơ bản, nhân lực ngành nội vụ đáp ứng được yêu cầu công việc thường xuyên, nhưng còn thiếu cán bộ lãnh đạo, chuyên gia hoạch định, công chức quản lý, điều hành. Để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu về tổ chức, nhân sự đòi hỏi cần bổ sung một số lượng đáng kể nhân lực có chất lượng cao”.

Chuẩn hóa thông qua đào tạo

Theo PGS-TS.Vũ Đức Minh, mục tiêu tổng quát của Chương trình cải cách hành chính nhà nước (CCHCNN) giai đoạn 2011 - 2020 xác định: đến năm 2020, xây dựng được một nền hành chính phục vụ trong sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Trọng tâm của CCHCNN là cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng dịch vụ do cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công cung cấp. Vì vậy, để thực hiện chương trình CCHCNN, từ nay đến năm 2020 đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức có phẩm chất tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao, trong đó có đội ngũ nhân lực ngành nội vụ.

Trao đổi về vấn đề này, PGS-TS.Triệu Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho rằng: “Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chương trình CCHCNN, xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay, ngành nội vụ phải không ngừng được xây dựng, đổi mới. Cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ phải vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, phải luôn đổi mới tư duy, phong cách làm việc để không chỉ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, mà còn phải đi đầu trong công cuộc cải cách hành chính”. Ngoài ra, để có được đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài, thực sự tâm huyết với công việc, có kiến thức cũng như năng lực hoạt động thực tiễn trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay thì công tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành nội vụ là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt cần phải xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai, áp dụng một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương, nhằm hình thành, phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao cho ngành, đất nước.

Còn TS.Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng ban tổ chức chủ trì hội thảo nhận định: “Sự thành công của hội thảo khoa học sẽ góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và nâng tầm nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay”.

XUÂN LAN