Đáp án các môn thi khối B, C và D của Bộ GD-ĐT

Theo Thanh Niên Online |

(QNO) - Tối 10.7, Bộ GD-ĐT công bố đề thi, đáp án chính thức các môn thi khối B, C và D kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014.

Toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của các môn thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014:

 

KHỐI B

  KHỐI C

  KHỐI D

 

 SINH

VĂN

VĂN 

 Đề thi

M169
M397
M426
M538
M815
M936

Tải về

Tải về

 Đáp án

Tải về

Tải về

Tải về

    
 

TOÁN

SỬ

TOÁN

 Đề thi

 Tải về

Tải về

Tải về

 Đáp án

Tải về

Tải về

Tải về

    
 

HÓA

ĐỊA

TIẾNG ANH

 Đề thi

M285
M315
M527
M683
M739
M853

Tải về

M137
M236
M419
M625
M852
M946

 Đáp án

Tải về

Tải về

Tải về

    

NGOẠI NGỮ KHÁC (KHỐI D)

 

PHÁP

NHẬT

ĐỨC

 Đề thi

M139
M328
M573
M693
M715
M835

M138
M429
M518
M639
M853
M972

M149
M269
M358
M518
M736
M953

 Đáp án

Tải về

Tải về

Tải về

    
 

HOA

NGA

 
 Đề thi

M259
M496
M571
M629
M846
M925

M258
M375
M538
M649
M792
M931

 
 Đáp án

Tải về

Tải về

Theo Thanh Niên Online