Đáp án đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2017

(Theo TTHN)  |

(QNO) - Đề thi và bài giải môn Địa lý THPT quốc gia 2017 thuộc tổ hợp khoa học xã hội vào sáng 24.6, mã đề 301.

 Đáp án:

(Theo TTHN)