Đầu tư hệ thống lọc nước uống cho học sinh xã đảo Tam Hải

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống lọc nước uống cho học sinh các trường và trạm y tế tại xã đảo Tam Hải.

Tổng mức đầu tư dự án gần 2,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng 108,6 triệu đồng và nhân dân đóng góp 108,6 triệu đồng. Dự án sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống khai thác, xử lý, lọc nước đảm bảo nước thành phẩm sau lọc sử dụng để uống trực tiếp và nấu ăn tại 4 điểm, gồm Trường Mẫu giáo thôn Tân Lập (190 học sinh), điểm trường tiểu học thôn Tân Lập (247 học sinh), điểm trường THCS Trần Quý Cáp (thôn Tân Lập, 400 học sinh) và điểm cơ sở Trạm y tế xã Tam Hải.

TAGS