Đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

XUÂN PHÚ |

Cuối tuần qua, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2015 - 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín đến dự.

Năm học qua, toàn ngành giáo dục tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ công tác; việc triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 được tập trung đẩy mạnh với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Sở đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo tham mưu cho UBND tỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Tỉnh ủy và chuẩn bị một số đề án phát triển giáo dục để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn ngành đạt được trong năm học qua, đặc biệt là phát triển giáo dục miền núi, đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29, trong đó chú ý chọn những vấn đề trọng tâm, căn bản nhất để thực hiện đổi mới có hiệu quả. Ngành GD-ĐT phải tập trung rà soát, quy hoạch lại mạng lưới, quy mô trường lớp trên địa bàn tỉnh cho hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. Đồng thời quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các giải pháp về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

XUÂN PHÚ