Đầu tư xây dựng trường học ở Tây Giang

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 1 trường tiểu học tại thôn Alua, xã Dang; 1 phòng học mẫu giáo tại thôn Abanh, xã Tr’Hy và 3 hệ thống lọc nước tại các thôn: K’xeeng, Tưr, Ađâu, xã Dang, huyện Tây Giang. Dự án do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ; UBND huyện Tây Giang làm chủ đầu tư; thực hiện đến hết tháng 12.2019 với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó vốn viện trợ hơn 2,2 tỷ đồng; vốn do UBND huyện Tây Giang đối ứng gần 480 triệu đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại huyện Tây Giang.

CHÂU NỮ