Dạy thêm khi chưa được cấp phép, bị phạt đến 12 triệu đồng

BẢO NGUYÊN |

Đó là một trong những nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 10.12.2013 (thay thế cho Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11.4.2005).

Theo nghị định, vi phạm quy định về dạy thêm sẽ bị phạt các mức sau: tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định, phạt từ 1 - 2 triệu đồng; tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng, phạt từ 2 - 4 triệu đồng; tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép, phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Đáng chú ý, đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép, phạt từ 6 - 12 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm quy định về dạy thêm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 - 12 tháng; đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 - 24 tháng, tùy mức độ vi phạm. Đồng thời người vi phạm còn phải khắc phục hậu quả bằng cách: bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đối với cơ sở không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định; buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí đối với các hành vi vi phạm khác.

BẢO NGUYÊN