Đề thi, bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

(Theo zing.vn) |

(QNO) - Chiều nay 23.6, thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017. Mời bạn đọc xem đề thi và đáp án, mã đề 409.

Đáp án:

1. A2. C3. C4. A5. D6. A7. D8. B 
9. C10. B11. B12. D13. C14. B15. C16. D
17. A18. D19. C20. B21. A22. D23. A24. A
25. C26. B27. B28. D29. B30. C31. C32. D
33. C34. B35. A36. A37. A38. A39. C40. D
41. D42. C43. A44. C45. B46. B47. D48. C
49. D50. B      

(Theo zing.vn)