Điện Bàn: 100% trường đạt chuẩn quốc gia

T.ĐẠI  - K.LINH |

(QNO) - Cuối tuần qua, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; gần 500 cán bộ, giáo viên các cấp đã đến dự.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, đến nay, thị xã Điện Bàn đã hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, với tổng số 68/68 trường công lập được tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục các trình độ hoàn thành trước thời gian, chất lượng giáo dục toàn diện nâng cao rõ rệt. Đến nay, toàn thị xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục các trình độ trước thời gian so với đề án và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 21 đề ra, với 20/20 xã/phường hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm không ngừng tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các trường học và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo…đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác đổi mới giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện và nâng cao so với trước.

Thời gian tới, Điện Bàn chú trọng xây dựng nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với mục tiêu phát triển, xây dựng nông thôn mới, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng chính là những động lực để thị xã Điện Bàn tiếp tục giải quyết những vấn đề hạn chế cơ bản như cơ sở vật chất trường lớp chưa hoàn thành đầy đủ, nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học còn nhiều bất cập, chưa giải pháp hữu hiệu trong phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục...

T.ĐẠI  - K.LINH