Điện Bàn: Di dời Trường THPT Nguyễn Khuyến và xây mới 3 trường THCS

LY LAN - HIỀN VIÊN |

Sáng qua 3.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn có buổi làm việc với UBND huyện Điện Bàn về phương án di dời Trường THPT Nguyễn Khuyến và kế hoạch di dời, xây mới một số cơ sở phục vụ sự nghiệp GD-ĐT trên địa bàn huyện. Qua khảo sát, huyện Điện Bàn đã đưa ra phương án di dời Trường THPT Nguyễn Khuyến tại xã Điện Phương đến khu vực xã Điện Thắng Trung, đi kèm với phương án xây dựng mới 3 trường THCS tại các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam.

Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, việc di dời Trường THPT Nguyễn Khuyến là vấn đề cấp bách để đảm bảo việc dạy và học, cũng như giảm tai nạn giao thông. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Sở GD-ĐT và Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Điện Bàn tiến hành việc thẩm định để thực hiện theo phương án đổi bù để Điện Bàn có điều kiện xây dựng 3 trường THCS mới và bắt đầu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến tại xã Điện Thắng Trung từ năm học 2014 - 2015, theo hướng phân kỳ đầu tư với sự hỗ trợ của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã thống nhất để huyện Điện Bàn lên phương án đầu tư hoàn thiện cơ sở giáo dục khu vực vùng đông theo hướng xã hội hóa. Riêng đối với phương án tuyển sinh lớp 10, huyện và Sở GD-ĐT cân nhắc để đảm bảo hài hòa tỷ lệ chung của tỉnh và tạo điều kiện cho một số cơ sở giáo dục ngoài công lập có điều kiện hoạt động…

LY LAN - HIỀN VIÊN