Điện Bàn phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

HUYỀN CHI |

UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, tại Trường THCS Trần Quý Cáp.

Những năm qua, ngoài phát triển giáo dục chính quy, Điện Bàn đã mở rộng mạng lưới giáo dục, với 20 trung tâm học tập cộng đồng, 1 cơ sở đại học, 3 trường cao đẳng và trung cấp, 5 trường THPT, 1 trường nhiều cấp học và 73 trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS… Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, các cơ sở giáo dục tại Điện Bàn đã có nhiều hoạt động như mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng sống; tổ chức tham quan tìm hiểu những di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; giao lưu, tọa đàm về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, về những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện…

HUYỀN CHI