Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn và Sở GD-ĐT, ngày 16.6 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1630 điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông, trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021.

Theo đó, điều chỉnh điểm 5, mục I, khoản B, Điều 1, Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 7.5.2020 của UBND tỉnh về kế hoạch tuyển sinh như sau: nâng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện Phước Sơn và Trường PTDTNT Nước Oa - Bắc Trà My từ 2 lớp, 70 chỉ tiêu mỗi trường lên 3 lớp, 105 chỉ tiêu mỗi trường. Như vậy, tổng chỉ tiêu 3 trường PTDTNT Phước Sơn, Nam Trà My, Nước Oa từ 6 lớp, 210 chỉ tiêu lên 8 lớp, 280 chỉ tiêu.

Những nội dung khác của Quyết định số 1234/QĐ-UBND không thay đổi. Theo đó, năm học 2020 - 2021, UBND tỉnh quyết định tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập bằng phương thức xét tuyển theo phân vùng tuyển sinh đến trường THCS trên địa bàn tỉnh (kể cả vùng ven) với chỉ tiêu tuyển 80% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 đăng ký dự tuyển lớp 10 các trường THPT sau khi đã trừ đi số học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên biệt trên địa bàn tỉnh.

Các trường THPT tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tuyển theo phương thức xét tuyển, không bị hạn chế địa bàn xét tuyển.

Tuyển sinh vào lớp 9 các Trường PTDTNT: Nước Oa - Bắc Trà My, Phước Sơn và Nam Trà My theo phương thức xét tuyển.

Trường PTDTNT Quảng Nam tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức thi tuyển với 155 chỉ tiêu (trong đó tuyển 147 chỉ tiêu học sinh người dân tộc thiểu số, 8 chỉ tiêu học sinh dân tộc Kinh).

Hai trường THPT chuyên của tỉnh gồm Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông tuyển 280 chỉ tiêu mỗi trường.

TAGS