Đổi tên Trường Cảnh sát giao thông thành Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

VINH ANH |

Sáng qua 10.5, Tổng Cục chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức công bố quyết định đổi tên Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông (CSGT) tại xã Bình Phục, Thăng Bình) thành trường Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V.

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp cảnh sát cho các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an. Nhà trường có 7 phòng chức năng, 13 khoa, bộ môn và 2 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

VINH ANH