Đồng ý chủ trương thành lập mới 3 trường đại học tại Đà Nẵng

QUỐC TUẤN |

Vừa qua, trong buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ủng hộ về mặt chủ trương thành lập 3 trường đại học mới theo cơ chế tự chủ thuộc Đại học Đà Nẵng gồm: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, Trường Đại học Việt - Anh.

Trong đó, Khoa CNTT của Trường Đại học Bách khoa, ngành CNTT của Trường Đại học Sư phạm, khối tin học của Trường Đại học Kinh tế và Trường Cao đẳng CNTT sẽ sắp xếp lại thành Trường Đại học CNTT và truyền thông; sắp xếp lại Khoa Sư phạm kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng công nghệ gộp thành Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật.

Cũng trong buổi làm việc, GS-TS.Trần Văn Nam - Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề xuất Chính phủ nhiều vấn đề như: quy hoạch làng đại học Đà Nẵng, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đại học vùng, vấn đề tự chủ đại học…

QUỐC TUẤN