Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong trường học

L.V |

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT vừa có văn bản  hướng dẫn các sở GDĐT, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy từ năm học 2013 - 2014.

Theo đó, đối với bậc THPT, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết, được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12. Đối với trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), nội dung PCTN được giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật TCCN với 2 bài học về PCTN. Trong các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp, với thời lượng 5 tiết. Tại các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp, với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu. Bên cạnh đó, Bộ GDĐT yêu cầu, trong chương trình ngoại khóa, các trường lựa chọn lồng ghép nội dung PCTN vào các hoạt động sao cho phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường…

L.V