Duy Xuyên: 65,9% giáo viên các cấp đạt trên chuẩn

TUYẾT MAI |

(QNO) - Sáng qua 10.6, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Qua 10 năm thực hiện, huyện Duy Xuyên đã có 37 (trong tổng số 51) trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường tiểu học đạt chuẩn cấp độ 2. Toàn huyện có 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 65,9% giáo viên các cấp đạt trên chuẩn; 100% cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ quản lý giáo dục; 3 cán bộ đã qua lớp cao cấp lý luận chính trị, 90 cán bộ đã qua lớp trung cấp lý luận chính trị. Duy Xuyên hiện có 18 giáo viên là thạc sĩ, 435 giáo viên có trình đại học.

TUYẾT MAI