Duy Xuyên: Gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ quỹ khuyến học

MAI LINH – PHI THÀNH |

(QNO) - Bà Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch Hội khuyến học Duy Xuyên cho biết, năm 2013 trên địa bàn huyện phát triển thêm 4 chi hội khuyến học, 19 dòng họ hiếu học và nhận đỡ đầu 147 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đến trường. Qua bình xét, toàn huyện có 5.203 gia đình hiếu học (tăng 67% so với năm 2012) và 171 dòng họ hiếu học.

Được biết, năm 2013 tổng nguồn kinh phí huy động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài ở huyện Duy Xuyên đạt gần 3,5 tỷ đồng, vượt hơn 68% so với kế hoạch. Qua đó, đã trao tặng 10.169 suất quà, 25 chiếc xe đạp cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

MAI LINH – PHI THÀNH