Gần 100 sinh viên trường Đại học Quảng Nam tham gia hội trại "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc"

QUANG QUỲNH |

Từ ngày 3 đến 5.5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2013, chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam”. Gần 100 sinh viên trường Đại học Quảng Nam đại diện cho sinh viên toàn tỉnh cùng với 1.200 sinh viên tiêu biểu trên cả nước tham gia sự kiện này. Hội trại diễn ra với nhiều nội dung giúp sinh viên hiểu hơn về lịch sử, đất và người trên quê hương hải đội Hoàng Sa, về chủ quyền biên giới biển đảo quê hương. Dịp này sinh viên cả nước sẽ xây dựng cột cờ Tổ quốc, tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn; tổ chức triển lãm các mô hình sáng tạo, đề tài khoa học hướng về biển đảo...

QUANG QUỲNH