Gần 11,9 tỷ đồng nâng cao chất lượng học tập cho trẻ em Tây Giang

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại huyện Tây Giang” do tổ chức Save the Children International (SCI) tài trợ.

Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng tiếp cận môi trường học tập chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số từ 6 - 11 tuổi, nâng cao năng lực cho giáo viên và phụ huynh nhằm hỗ trợ cho trẻ em cải thiện kỹ năng đọc viết, vận động chính sách ủng hộ các phương pháp thực hành tốt nhất trong việc cải thiện phát triển kỹ năng đọc viết và môn Toán cho trẻ em dân tộc thiểu số từ 6 - 11 tuổi.

Dự án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3.2018 đến 11.2020 tại các trường: Tiểu học xã A Tiêng, Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học xã Bhalêê, PTDTBT tiểu học xã A Vương, PTDTBT tiểu học và THCS xã Dang (huyện Tây Giang) với tổng vốn thực hiện gần 11,9 tỷ đồng.

MỸ LINH