Gần 26 tỷ đồng học bổng, khen thưởng cho học sinh

X.PHÚ |

(QNO) - Ngày 14.3, tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học (KH) năm 2012, Hội KH tỉnh cho biết năm qua các cấp hội KH toàn tỉnh đã cấp gần 123 nghìn suất học bổng và khen thưởng cho học sinh nghèo, học sinh có kết  quả học tập xuất sắc với tổng số tiền lên đến gần 26 tỷ đồng. Trong đó, Hội KH tỉnh cấp 3.671 suất với số tiền 6,4 tỷ đồng; hội KH các huyện, thành phố cấp hơn 119 nghìn suất với số tiền 19,6 tỷ đồng. Hội KH huyện Đại Lộc, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn là những đơn vị cấp nhiều học bổng. Dịp này, 3 đơn vị, 5 cá  nhân được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; 23 đơn vị, cá nhân được Trung ương Hội KH Việt Nam khen thưởng.

* Cùng ngày, Hội KH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2008-2012) phong trào xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH). Kết quả trong 5 năm qua cả tỉnh có gần 39 nghìn gia đình đạt chuẩn GĐHH, 905 dòng họ đạt chuẩn DHHH. Những địa phương có số lượng GĐHH, DHHH nhiều  nhất tỉnh như Điện Bàn, Núi Thành, TP.Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên…Hội cũng đã chọn GĐHH Trần Công Hải  (Núi  Thành), Nguyễn Lễ (Đại Lộc), DHHH Huỳnh Đức (Tam Kỳ), DHHH tộc Phạm (Điện Bàn) và khu dân cư làng Thanh Ly (Thăng Bình) đại diện cho tỉnh đi dự đại hội biểu dương GĐHH, DHHH toàn quốc sắp đến.
 

X.PHÚ